Home > Ochrana osobných údajov

k NEWSLETTERU:

 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si Vás týmto dovoľujeme zdvorilo požiadať o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

KOMU udeľujete súhlas so spracúvaním údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete spoločnosti Pavla Mikulášová – TERRATRAVEL,IČO 32066589, so sídlom Gorkého 13-15, Bratisslava, 811 02, Slovensko, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie osobných údajov bude uskutočňované Prevádzkovateľom, avšak osobné údaje pre Prevádzkovateľa môže spracúvať i poskytovateľ softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ nevyužíva.

AKÉ údaje budeme spracúvať

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracúvať, zahŕňajú Váš e-mail, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate (informácie identifikujúce zariadenie alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách).

ÚČEL, pre ktorý údaje spracúvame

Údaje spracúvame v súlade s Vami zvoleným účelom, teda automatického periodického zasielania informácií a ponúk služieb z oblasti cestovného ruchu. K tomuto účelu môžu byť Vaše údaje ďalej marketingovo spracúvané, analyzované, profilované, zhromažďované, monitorované, vyhodnocované a uchovávané s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby a to vždy s maximálnym ohľadom na Vaše práva a záujmy.

DOBA, po ktorú budeme údaje spracúvať

Vaše údaje budeme spracúvať iba po nevyhnutne dlhú dobu tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu daného účelu, v žiadnom prípade však nie dlhšie než 36 mesiacov od udelenia súhlasu alebo do doby, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je úplne dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať.

Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v Poučení Prevádzkovateľa, ktoré nájdete tu.

 

KU CALLBACKU:

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si Vás týmto dovoľujeme zdvorilo požiadať o udelenie súhlasu so spracúvním osobných údajov

KOMU udeľujete súhlas so spracúvaním údajov

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete spoločnosti Pavla Mikulášová – TERRATRAVEL,IČO 32066589, so sídlom Gorkého 13-15, Bratisslava, 811 02, Slovensko (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie osobných údajov bude uskutočňované Prevádzkovateľom, avšak osobné údaje pre Prevádzkovateľa môže spracúvať i poskytovateľ softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ nevyužíva.

AKÉ údaje budeme spracúvať

Údaje, ktoré budeme na základe Vášho súhlasu spracúvať, zahŕňajú Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail), informácie z Vašej žiadosti o zasielanie ponuky produktov a služieb, ďalej informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iné (i elektronické) interakcie medzi Vami a nami, geolokačné údaje, informácie z internetového prehliadača, ktorý používate (informácie identifikujúce zariadenie alebo osobu spojenú s užívaním zariadenia, napr. IP adresy alebo identifikátory cookies, informácie o nákupných preferenciách) a ďalej údaje, ktoré získavame z verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe sami zverejníte), z prieskumov a užívateľských testovaní alebo od spolupracujúcich tretích strán.

ÚČEL, pre ktorý údaje spracúvame

Údaje spracúvame v súlade s Vami zvoleným účelom, teda jednorazového kontaktovania za účelom zdieľania informácií a / alebo ponuky služieb z oblasti cestovného ruchu. Vaše osobné údaje budú spracúvané, analyzované, profilované, zhromaždované, monitorované, vyhodnocované a uchovávané po nižšie uvedenú dobu s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a to vždy s maximálnym ohľadom na Vaše práva a záujmy a iba pre dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

DOBA, po ktorú budeme údaje spracúvať

Vaše údaje budeme spracúvať iba po nevyhnutne dlhú dobu tak, aby mohlo dôjsť k naplneniu daného účelu, v žiadnom prípade však nie dlhšie než 3 mesiacov od udelenia súhlasu alebo do doby, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme a zdôrazňujeme, že súhlas je úplne dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať.

Ďalšie podrobnosti súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v Poučení Prevádzkovateľa, ktoré nájdete tu.