Home > Informácie k cestovnému poisteniu

Balík A1 a A3 – poistenie storna do výšky 80% storno poplatku

A1 sadzba 3€/osoba/deň – krytie storno poplatkov do 1000€/osoba a max 3000€ za všetky osoby na zmluve.
A3 sadzba 5€/osoba/deň – krytie storno poplatkov do 3000€/osoba a max 9000€ za všetky osoby na zmluve.

Balík A2 Exclusive –  v prípade poistenia storna zájazdu vyplatí Union poisťovňa poistenému poistné plnenie vo výške až 100% vyúčtovaného storno poplatku, a to bez ohľadu na dôvod stornovania zájazdu (pričom dôvod storna musí byť v súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami) – maximálne však 2.000 € / osoba a súčasne maximálne 6.000 € / za všetky poistené osoby na jednej zmluve o zájazde. Sadzba 4,5€/osoba/deň.